images
Chào mừng đến với Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam
 |   Đăng ký  |  
  • Futurelife-home2-slideshow

Kiến Thức Quản Trị

Tư Vấn Pháp Lý

images

CÁC NỘI DUNG VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

13-01-2019

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

images

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

13-01-2019

(*) Nguồn tham khảo: Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

images

LUẬT ĐẦU TƯ

13-01-2019

Luật Đầu tư mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, thay thế Luật Đầu tư 2004 với nhiều thay đổi đáng kể, có tác động tích cực đến đời sống nói chung cũng như hoạt động đầu tư nói riêng.

Thương Hiệu Tiêu Biểu

images

17-01-2019

VIETABANK TĂNG CƯỜNG MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch thành lập thêm 7 Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trên toàn quốc.

images

PVOIL Easy

16-01-2019

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký
Thông tin liên hệ (cá nhân)

*

*

*

*

*

Thông tin doanh nghiệp
Đăng ký