|  
 |    |      |  
Chè xanh truyền thống
Được sản xuất từ những Búp trà Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, trồng ở độ cao 1200m tại vùng núi Phia Oắc - Phia Đén, Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sản phẩm được lên hương tự nhiên, không dùng phụ gia, chất bảo quản. Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ (Oganic)
Doanh nghiệp: KOLIA
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: 60.000 đ
Ngày đăng: 17-01-2019
Danh mục: TRÀ
Từ khóa:

Đóng thùng catong
Gói hút chân không trọng lượng 100gr/gói
120 gói/thùng

Được sản xuất từ những Búp trà Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, trồng ở độ cao 1200m tại vùng núi Phia Oắc - Phia Đén, Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
 Sản phẩm được lên hương tự nhiên, không dùng phụ gia, chất bảo quản. Sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ (Oganic

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận