|  
 |    |      |  
CMI-TM-C00-033-008-B08
DT: 65.62 m2- Hướng: Nam
Doanh nghiệp: TTCLAND
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: 3.860.946.000 đ
Ngày đăng: 18-01-2019
Từ khóa:
Diện Tích Thông Thủy: 65.62 m2- Hướng: Nam- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B08
Diện Tích Thông Thủy: 65.62 m2- Hướng: Nam- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B08
Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận