|  
 |    |      |  
Thép ống
Thép ống, thép hộp không hàn/ống hàn Các loại thép ống, ống dẫn, thanh hình rỗng khác, bằng thép được hàn hoặc đúc như: ống C20, S355JR, ống dẫn dầu API
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, số 234A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Ngày đăng: 28-06-2019
Từ khóa:

Thép ống, thép hộp không hàn/ống hàn
Các loại thép ống, ống dẫn, thanh hình rỗng khác, bằng thép được hàn hoặc đúc như: ống C20, S355JR, ống dẫn dầu API
 

Thép ống, thép hộp không hàn/ống hàn
Các loại thép ống, ống dẫn, thanh hình rỗng khác, bằng thép được hàn hoặc đúc như: ống C20, S355JR, ống dẫn dầu API
 

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận