|  
 |    |      |  
CMI-TM-C00-033-009-B01
DT: 68.32 m2- Hướng: Nam
Doanh nghiệp: TTCLAND
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: 4.100.561.000 đ
Ngày đăng: 18-01-2019
Từ khóa:
Diện Tích Thông Thủy: 68.32 m2- Hướng: Nam- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B01
Diện Tích Thông Thủy: 68.32 m2- Hướng: Nam- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B01
Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận