images
CMI-TM-C00-033-001-B02
DT: 64.83 m2- Hướng: Nam
Add to wishlist
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: 3.946.502.000 VND
Ngày đăng: 18-01-2019
Danh mục: Bất Động Sản
Từ khóa: Bất Động Sản,
Diện Tích Thông Thủy: 64.83 m2- Hướng: Nam- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B02
Diện Tích Thông Thủy: 64.83 m2- Hướng: Nam- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B02
Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký
Thông tin liên hệ (cá nhân)

*

*

*

*

*

Thông tin doanh nghiệp

*

Đăng ký