|  
 |    |      |  
Hệ thống kiểm tra an ninh
Hệ thống kiểm tra an ninh là giải pháp hữu ích để bảo đảm an ninh cho người và tài sản.
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: Liên hệ
Ngày đăng: 11-06-2019
Từ khóa:
Hệ thống kiểm tra an ninh là giải pháp hữu ích để bảo đảm an ninh cho người và tài sản. 
Hệ thống kiểm soát an ninh vào ra có khả năng hoạt động ổn định cao với cả hai chế độ online và offline.
- Khi cần thiết người quản trị Hệ thống tại trung tâm hoặc cán bộ các đơn vị phòng ban có thể truy cập Hệ thống để in dữ liệu cần thiết như:
- Báo cáo vào ra đối với cá nhân từng cán bộ.
                                                                                                                                                                                                                                                                - Báo cáo vào ra theo các đơn vị phòng ban.
                                                                                                                                                                                                                                                                -  Báo cáo vào ra cho từng cổng, cửa.
                                                                                                                                                                                                                                                                -  Báo cáo truy cập Hệ thống.
                                                                                                                                                                                                                                                                - Báo cáo định kỳ theo ngày, tuần, tháng, năm hoặc theo một đề nghị bất kỳ.
- Phần mềm Hệ thống có thể dễ dàng tích hợp và mở rộng kiểm soát vào ra sau này cho toàn bộ các cửa ra vào ở tất cả các khu vực phòng ban và các trụ sở làm việc ở các địa điểm khác, giúp cho việc quản lý và kiểm soát an ninh vào ra trở nên đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, đảm bảo an ninh trật tự cho trụ sở cơ quan,  giải phóng sức lao động, tiết kiệm chi phí cho việc kiểm soát, quản lý.
Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận