|  
 |    |      |  
CMI-TM-D00-027-001-B06
DT: 57.48 m2- Hướng: Bắc
Doanh nghiệp: TTCLAND
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: 3.813.071.000 đ
Ngày đăng: 18-01-2019
Từ khóa:
Diện Tích Thông Thủy: 57.48 m2- Hướng: Bắc- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B06
Diện Tích Thông Thủy: 57.48 m2- Hướng: Bắc- Số PN: 2PN - Kiểu căn: CMI-B06
Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận