|  
 |    |      |  
TS-WIN99
- Xử lý pH giao động lớn, khí độc nhiều, tảo dày, nhiệt độ trong ngày giao động lớn đều khắp ao. - Giảm các kim loại nặng, các hóa chất xử lý nước tồn lưu trong ao, giảm độc tố sinh ra từ tảo.
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: Liên hệ
Ngày đăng: 25-05-2019
Từ khóa:

- Xử lý pH giao động lớn, khí độc nhiều, tảo dày, nhiệt độ trong ngày giao động lớn đều khắp ao.
- Giảm các kim loại nặng, các hóa chất xử lý nước tồn lưu trong ao, giảm độc tố sinh ra từ tảo.

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận