|  
 |    |      |  
YUCCA PHỐT
Cấp cứu tôm nổi đầu. Cải thiện chất lượng nước, giảm các chất độc như H2S, NH3..... trong nước ao nuôi tôm. Hấp thụ kim loại nặng, các độc tố, các mùi hôi, mùi xác tảo...
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: Liên hệ
Ngày đăng: 25-05-2019
Từ khóa:

Cấp cứu tôm nổi đầu.
Cải thiện chất lượng nước, giảm các chất độc như H2S, NH3..... trong nước ao nuôi tôm.
Hấp thụ kim loại nặng, các độc tố, các mùi hôi, mùi xác tảo...

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận