|  
 |    |      |  
SL NO.1
– Xử lý pH giao động lớn, khí độc nhiều, tảo dày, nhiệt độ trong ngày giao động lớn đều khắp ao. – Giảm các kim loại nặng, các hóa chất xử lý nước tồn lưu trong ao, giảm độc tố sinh ra từ tảo.
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: Liên hệ
Ngày đăng: 30-05-2019
Từ khóa:

* Công dụng:

– Xử lý pH giao động lớn, khí độc nhiều, tảo dày, nhiệt độ trong ngày giao động lớn đều khắp ao.

– Giảm các kim loại nặng, các hóa chất xử lý nước tồn lưu trong ao, giảm độc tố sinh ra từ tảo.

– Làm sạch và tẩy các vết bẩn trên thân tôm, làm giảm các chất độc sinh ra amoniac, nitrite, sulfide,..

* Thành phần:

Alumina (Al2O3)                         20%.
Salt radical degree                     10%.
Ethylendiamin Teracetic Acid      11%.
Sodium thiosulphat                    15%.
Water insolvent                        1,5%.
pH value                                  1%.
Phụ tá vừa đủ                         100%.

* Cách dùng:

Khi ao có các dấu hiệu về tảo dày, nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều độc tố trong ao, chất hữu cơ tích tụ trong ao hòa tan SL No.1 vào nước tạt đều khắp ao liều 2kg/1000m3 nước.

Sau khi tạt, các chất cặn bả và tảo sẽ kết tủa thành khối tấp bờ nên vớt bỏ.

* Công dụng:

– Xử lý pH giao động lớn, khí độc nhiều, tảo dày, nhiệt độ trong ngày giao động lớn đều khắp ao.

– Giảm các kim loại nặng, các hóa chất xử lý nước tồn lưu trong ao, giảm độc tố sinh ra từ tảo.

– Làm sạch và tẩy các vết bẩn trên thân tôm, làm giảm các chất độc sinh ra amoniac, nitrite, sulfide,..

* Thành phần:

Alumina (Al2O3)                         20%.
Salt radical degree                     10%.
Ethylendiamin Teracetic Acid      11%.
Sodium thiosulphat                    15%.
Water insolvent                        1,5%.
pH value                                  1%.
Phụ tá vừa đủ                         100%.

* Cách dùng:

Khi ao có các dấu hiệu về tảo dày, nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều độc tố trong ao, chất hữu cơ tích tụ trong ao hòa tan SL No.1 vào nước tạt đều khắp ao liều 2kg/1000m3 nước.

Sau khi tạt, các chất cặn bả và tảo sẽ kết tủa thành khối tấp bờ nên vớt bỏ.

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận