|  
 |    |      |  
VITAMIN C - TAT
Tăng cường đề kháng , chống stress khi thời tiết thay đổi đột ngột. Tăng kiềm, ổn định PH.
Email:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Giá tiền: Liên hệ
Ngày đăng: 25-05-2019
Từ khóa:

Tăng cường đề kháng , chống stress khi thời tiết thay đổi đột ngột. 
Tăng kiềm, ổn định PH.

VITAMIN C - TẠT

Tăng cường đề kháng , chống stress khi thời tiết thay đổi đột ngột. 

Tăng kiềm, ổn định PH.

Cắp cứu tôm nổi đầu.

Cung cấp Oxi, kích thích tảo non.

Kích thích tôm lột vỏ.

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận