Hội DNT Long An và Hội DNT Bình Dương kết nối đầu tư, kinh doanh

Tin hoạt động Hội

23-07-2020

Đoàn Hội DNT Bình Dương đã đến thăm 2 doanh nghiệp là Công ty thuộc Hội viên Hội DNT Long An. 

Đây là hoạt động cho thấy, việc tham gia sinh hoạt trong Hội là điều kiện thuận lợi để các doanh nhân trẻ có điều kiện tìm hiểu, trang bị thêm kiến thức. Hội DNT cũng là môi trường tốt để các doanh nhân trẻ hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đổi mới tư duy điều hành sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng doanh thu, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Theo Hội DNT Long An