Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”

Tin hoạt động Hội

18-11-2019

Diễn đàn là dịp để đánh giá tình hình thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp sau 03 năm triển khai, đề xuất các giải pháp để tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới.
 

Trong ngày đầu tiên của Diễn đàn, 5 hội thảo chuyên đề đã được tổ chức, tập trung vào các nội dung:
- Hội thảo 1: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0
- Hội thảo 2: Thực trạng và giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp – góc nhìn từ doanh nghiệp
- Hội thảo 3: Phát triển đội ngũ nhà giáo và người đào tạo tại doanh nghiệp
- Hội thảo 4: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
- Hội thảo 5: Đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 

Tham dự Diễn đàn lần này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có sự tham dự của Ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch. Với chủ đề tham luận “Phát triển nguồn nhân lực vươn tầm thời đại hướng tới nền công nghiệp 4.0”, Ông Trần Anh Vương và Ông Đặng Dũng – CEO Công ty Hưng Việt đã cùng đưa ra một bức tranh về thách thức của thế kỷ 21: công nghệ thông minh tác động đến sự thay đổi của giáo dục, môi trường như thế nào. Qua bài tham luận của mình, Ông Trần Anh Vương và Ông Đặng Dũng đã khẳng định: Chủ đề đổi mới sáng tạo KHCN phải do doanh nghiệp dẫn dắt, kết hợp với tự chủ cho các trường Đại học, Giáo dục nghề nghiệp và Viện nghiên cứu; Tinh thần khởi nghiệp cần song hành với môi trường  pháp lý và việc rèn luyện kỹ năng. Với tốc độ thay đổi không ngừng của kỷ nguyên số, giáo dục nghề nghiệp phải thay đổi vượt tầm thời đại để thanh niên Việt Nam có việc làm trong tương lai, thích ứng với sự thay đổi đầy cạnh tranh của thế giới. Trong giáo dục nghề nghiệp cần phải tập trung vào việc số hóa trong học tập, ngoại ngữ và tin học; trò chơi hóa trong đào tạo; các bài học cần phải tăng cường yếu tố thực tế, kết nối mạng và cộng đồng học tập,….

 

 

 

Diễn đàn ngày thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng tay nghề góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, tiến tới đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

 

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam