Kỳ họp Nhóm công tác lãnh đạo Hội DNT các nước ASEAN ngày 21/6/2019 tại Thái Lan.

Tin hoạt động Hội

21-06-2019

Ngày 21/6/2019, đoàn đại biểu Hội DNT Việt Nam do Chủ tịch Hội Đặng Hồng Anh dẫn đầu đã tham dự Kỳ họp Nhóm công tác lãnh đạo Hội DNT các nước ASEAN tại Thái Lan.

 

Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam đã được mời tham gia ngồi bàn đồng Chủ tịch điều hành Hội nghị để chuẩn bị cho việc đảm nhận vị trí đồng Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ ASEAN 2020.

Hội DNT Việt Nam