Hội DNT Đà Nẵng đồng hành cùng Hội viên trước dịch viêm phổi cấp

Tin hoạt động Hội

05-02-2020

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng Doanh nghiệp hội viên, đưa những đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp đến chính quyền, đồng thời thể hiện tiếng nói của cộng đồng Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trong việc kêu gọi chính quyền chia sẻ, hỗ trợ Doanh nghiệp vượt qua khó khăn.