Hội doanh nhân trẻ và Đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Thuận tham gia “giải cứu” dưa hấu cho bà con nông dân

Tin hoạt động Hội

11-02-2020

Trong hai ngày 08,09/02/2020, Hội doanh nhân trẻ đã tổ chức 2 điểm bán tập trung tại Trường Hội Nhập Quốc Tế Ischool Ninh Thuận  và Nhà thiếu nhi tỉnh với sự tham gia của hàng chục đoàn viên, thanh niên phụ bốc dưa, bán hàng cho Nhân dân trên địa bàn thành phố và các chi Đoàn ở các sở, ngành. Kết quả trong 02 ngày đã bán được 23 tấn dưa.

 

Anh Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội doanh nhân tỉnh đến tại vườn thu mua dưa đem về bán giúp bà con nông dân

 

 

ĐVTN phụ bốc dưa bán cho Nhân dân

Đây là một trong những chương trình, hành động cụ thể của Hội doanh nhân trẻ Ninh Thuận và tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc thực hiện tình nguyện, hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho Nhân dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần nhân rộng và phát huy.

Nguồn: Ban Tổ chức xây dựng Đoàn - Hội