Thư Ngỏ của VP Trung Ương Hội DNT Việt Nam

Tin hoạt động Hội

03-02-2020

Gửi các Anh Chị Văn phòng Hội DNT các tỉnh, thành, ngành!


Dịch cúm nCoV đang diễn ra ảnh hưởng đến rất  nhiều lĩnh vực và hoạt động kinh doanh. Thời điểm này rất cần sự chung tay và chia sẻ của mọi người với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong Hội DNT của chúng ta. Trung ương Hội đề nghị các Anh Chị tham mưu với lãnh đạo Hội theo sát và thống kê các doanh nghiệp hội viên bị ảnh hưởng, để kêu gọi và có các phương án hỗ trợ. TƯ hội sẽ vận động và chung tay với các Anh Chị. (Vd như Bình Thuận về tình hình thanh long...)


Mong các Anh Chị quan tâm và thể hiện truyền thống của Hội.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

(Hội DNT Bình Thuận tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân)