Hội DNT tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị làm việc với các hiệp hội, hội DN trẻ tỉnh

Tin hoạt động Hội

09-07-2020

Sáng ngày 7/7/2020, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị làm việc với các hiệp hội, hội doanh nghiệp trẻ, hội doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh.
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cấp, các ngành trong tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính quyền các cấp đã tạo nhiều kênh trao đổi thông tin với doanh nghiệp; tổ chức đối thoại và gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc... Từ sự quan tâm của tỉnh cùng với sự cố gắng vươn lên của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh xây dựng nghị quyết chuyên đề về Phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững và tăng tốc phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cải thiện chỉ số PCI Năm 2019,....

Tại Hội nghị, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đề nghị tỉnh rút ngắn thời gian thực thi các chính sách từ Trung ương tới địa phương, tới doanh nghiệp và người dân. Hạn chế hoặc tạm dừng thanh, kiểm tra các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm trong năm 2020 vì doanh nghiệp đang phải tập trung đối phó với tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ về thuế và tài chính cho doanh nghiệp…
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân để chỉ đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương giải quyết trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển nhưng phải bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp phản ánh kịp thời, đầy đủ thông tin với các cấp chính quyền về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; sự nhũng nhiễu của cán bộ công chức thực thi công vụ liên quan đến doanh nghiệp để tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời. Về phía doanh nghiệp, tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh bảo đảm phù hợp với khả năng; không sản xuất theo phong trào mà xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh cụ thể,…


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Hải, nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị đã và đang tập trung lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thay đổi nhận thức về vai trò đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh thực hiện tốt vấn đề nhận thức về doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Qua đó, thấy rõ hơn bổn phận của mình, bổn phận của doanh nghiệp đối với xã hội. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của hội viên, doanh nghiệp để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Hướng dẫn hội viên chấp hành tốt các quy định của pháp luật; những thủ tục, kiến thức thành lập, phát triển doanh nghiệp. Tìm hiểu, nghiên cứu để có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp; cơ cấu lại sản phẩm trong quá trình phát triển; áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, chính quyền các địa phương cải cách tốt hơn nữa thủ tục hành chính. Chỉ đạo chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn. Thường trực Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu quy chế làm việc, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Hội DNT tỉnh Thái Nguyên