Tọa đàm kết nối giao thương giữa Hội DNT Quảng Ninh và Hội DNT Đắk Lắk

Tin hoạt động Hội

25-06-2020

Ngày 24/6/2020, Hội DNT Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tọa đàm kết nối giao thương giữa Hội DNT Quảng Ninh và Hội DNT Đắk Lắk”. Ký kết bản hợp tác với mục tiêu mở rộng kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư giữa các doanh nghiệp Quảng Ninh và Đắk Lắk. 


Cùng ngày Hội DNT Quảng Ninh đã đưa đoàn Hội DNT Đắk Lắk đến thăm mô hình kinh doanh của 2 doanh nghiệp Hội DNT Quảng Ninh - Công ty Cổ phần Ngọc Trai Hạ Long và Công ty CP TMDV ô tô Hoà Bình Minh chi nhánh Quảng Ninh Mitsubishi. Chương trình hợp tác lần này giữa hai Hội DNT đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo Hội DNT Quảng Ninh