Quản trị dòng tiền - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Tin hoạt động Hội

14-01-2020

Doanh nghiệp mới thành lập, cần làm gì để có nguồn vốn hoạt động? Quản trị dòng tiền - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Tất cả các vấn đề trên đã được các chuyên gia tài chính, lãnh đạo Ngân hàng, các doanh nhân thành đạt Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ tại chương trình Cafe Doanh nhân, với chủ đề "Dòng tiền - Dòng máu Doanh nghiệp".

 

Buổi chia sẻ cởi mở với điều phối của hai "MC" là các anh lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa. Những vấn đề được đưa ra thảo luận nhằm góp phần giải quyết những vấn đề của Hội viên, là các chủ doanh nghiệp quan tâm đến dòng tiền, quản lý vốn kinh doanh. 

Được biết, chương trình Cafe Doanh nhân được Hội DNT tỉnh Thanh Hóa tổ chức thường niên với nhiều đề tài hấp dẫn, bổ ích dành cho Hội viên. Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã tổ chức thành công 19 chương trình “Cafe Doanh nhân trẻ” (4 lần/năm). Đặc biệt trong nhiều chương trình “Cafe Doanh nghiệp trẻ”, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã mời các diễn giả có kinh nghiệm chia sẻ với các Doanh nhân về nhiều chủ đề khác nhau đã thu hút đông đảo các hội viên tham gia.

 

Theo Hội DNT Thanh Hóa