Hội DNT Việt Nam tiếp tục đánh giá tình hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đại dịch Covid - 19

Tin hoạt động Hội

04-05-2020

Tiếp theo Đợt Khảo sát tình hình Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19 lần thứ nhất (Công văn số 24/UBTƯ-DNT ngày 20/3/2020), Trung ương Hội DNT Việt Nam triển khai Đợt khảo sát lần thứ hai, tập trung vào Ảnh hưởng từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu nhập khẩu đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hội viên (vừa và nhỏ) trên toàn quốc.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng đề nghị các Ủy viên UBTW Hội, Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, ngành, các đơn vị trực thuộc gửi link này đến các Doanh nghiệp hội viên để lấy phiếu khảo sát. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích nhằm kịp thời đưa ra các kiến nghị trình Chính phủ và các cơ quan hữu quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế những hậu quả mà đại dịch Covid-19 cũng như tình hình kinh tế xã hội thời gian tới tác động, ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.
 

Link Khảo sát TẠI ĐÂY:

Đánh giá tình hình DN nhỏ & vừa toàn quốc trong đại dịch Covid-19_Lần 2

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam rất mong nhận được sự tham gia có trách nhiệm của các anh/chị ủy viên UBTƯ Hội cũng như các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, ngành, đơn vị trực thuộc. Phiếu khảo sát rất mong các Doanh nghiệp thực hiện trước ngày 8/5/2020.