Hội DNT Hải Phòng họp Hội nghị BCH Quý 2

Tin hoạt động Hội

22-06-2020

Ngày 19/06/2020, Ban Chấp Hành Hội DNT Hải Phòng tổ chức Hội nghị BCH quý 2 năm 2020 tại văn phòng công ty sứ vẽ vàng HDC. Hội nghị nhằm kết nối - tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp Hội viên và triển khai công tác hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Theo Hội DNT Hải Phòng