Hội DNT Hà Nội tổ chức Tư vấn Quản trị và Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tin hoạt động Hội

20-05-2020

Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng như các Doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, Ban lãnh đạo HANOIBA đã tổ chức họp bàn nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ Hội viên HANOIBA vượt qua đại dịch. Theo đó, 05 Tổ tư vấn hỗ trợ Hội viên ở 5 lĩnh vực khác nhau đã được thành lập.

Thành phần Tổ Tư vấn Quản trị và Tái cấu trúc Doanh nghiệp bao gồm:
Anh Lê Phụng Thắng – Chủ tịch HANOIBA
Chị Đỗ Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch HANOIBA
Chị Đoàn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch HANOIBA
Anh Phí Đình Kiên – Phó Chủ tịch HANOIBA

Tổ Tư vấn Quản trị và Tái cấu trúc Doanh nghiệp đã họp bàn và thống nhất các bước triển khai như sau:
Tổ chức chuỗi Workshop về các chủ đề liên quan đến Quản trị Doanh nghiệp, định kỳ 1 lần/tháng
Tiếp nhận Hội viên có nhu cầu cần hỗ trợ
Phân loại và Lựa chọn Doanh nghiệp cần tư vấn
Tư vấn trực tiếp (theo nhóm hoặc theo hình thức 1:1)

(Tư vấn tại Công ty CP Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh)

(Tư vấn tại Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC)

Tại mỗi buổi tư vấn, dựa trên hiện trạng của Doanh nghiệp, các thành viên tổ vấn cùng lãnh đạo cấp cao nhất của Doanh nghiệp sẽ cùng nhau mổ xẻ vấn đề để từ đó tìm và đưa ra những tư vấn hợp lý nhất để giải quyết vấn đề đang tồn tại của Doanh nghiệp.

Theo Hanoiba