Báo cáo tổng kết công tác Hội doanh nhân trẻ Việt Nam 2019

Tin hoạt động Hội

27-12-2019

(Hội nghị UBTƯ lần thứ III khoá VI tại Đà Nẵng)

Năm 2019 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021. Trong năm, Hội DNT Việt Nam và các Hội DNT địa phương, ngành đã nỗ lực triển khai hoạt động và đạt được những kết quả chính như sau:

          I/ Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội

1. Các Hội nghị Thường trực - Đoàn Chủ tịch - UBTƯ Hội

- Ngày 18/1/2019, Hội nghị UBTƯ Hội DNT Việt Nam lần thứ II, khóa VI họp tại TP. Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác Hội năm 2018; thống nhất Kế hoạch hoạt động năm 2019; tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội; thông qua Quy chế Ủy ban Trung ương Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021.

- Ngày 11/3/2019, Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội DNT Việt Nam khóa VI đã họp tại TP. Hồ Chí Minh để bàn và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2019.

- Ngày 10/8/2019, Hội nghị UBTƯ Hội DNT Việt Nam lần thứ IV, khóa VI họp tại TP. Đà Nẵng đã sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, thống nhất kế hoạch 6 tháng cuối năm; tiến hành kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội.

2. Thường trực Hội chủ trì họp các Hội DNT theo khu vực, cụm

Bước vào nhiệm kỳ mới, Thường trực Hội khóa VI đã phân công thành viên phụ trách Hội DNT ở các địa phương, ngành. Trong năm 2019, Thường trực Hội đã làm việc với các Hội DNT theo khu vực về việc xây dựng, củng cố công tác Hội và phong trào DNT cụm, cụ thể:

- Ngày 10/1/2019, chị Lê Thị Nam Phương, Phó Chủ tịch Hội và anh Lương Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội, Cụm trưởng, chủ trì họp cụm Nam Trung bộ tại Phú Yên.

- Ngày 15/1/2019, anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội chủ trì họp cụm Trung du Bắc bộ tại Thái Nguyên, chuyển giao cụm trưởng từ Hội DNT Thái Nguyên sang Hội DNT Bắc Giang.

- Ngày 18/1/2019, anh Đặng Xuân Huy và anh Lương Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội chủ trì họp cụm Tây Nam Bộ (khu vực Sông Tiền và khu vực Sông Hậu) tại TP. Hồ Chí Minh.

- Ngày 27/3/2019, anh Lê Phụng Thắng, Phó Chủ tịch Hội chủ trì họp cụm Đồng Bằng Sông Hồng tại Hải Dương

- Ngày 25/4/2019, anh Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội chủ trì họp cụm Tây Nguyên tại Gia Lai. Ngày 24/12/2019, anh Phan Thanh Thiên chủ trì họp cụm Tây Nguyên tại Lâm Đồng. Tại Hội nghị này, Hội DNT Đắk Nông đã nhận bàn giao vị trí cụm trưởng từ Hội DNT Lâm Đồng.

- Ngày 13/7/2019, anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội chủ trì họp cụm Đông Bắc Bộ tại Cao Bằng, chuyển giao vị trí cụm trưởng từ Cao Bằng sang Hà Giang.

- Ngày 17/7/2019, anh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội chủ trì họp cụm Bắc Trung Bộ tại Quảng Trị.

3. Làm việc với Hội DNT các tỉnh đang gặp khó khăn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới là công tác xây dựng và phát triển các Hội DNT địa phương. Trong năm 2019, Thường trực Hội khóa VI đã tổ chức 05 đoàn công tác đi cơ sở, đặc biệt là các địa phương mà phong trào doanh nhân trẻ đang gặp khó khăn, cụ thể:

- Làm việc với UBND tỉnh Bình Phước đề nghị không sáp nhập Hội DNT vào Hiệp hội Doanh nghiệp: Nhận được thông tin UBND tỉnh Bình Phước đã có Dự thảo Đề án sáp nhập Hội DNT vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, ngày 12/3/2019, đoàn công tác của Trung ương Hội DNT Việt Nam do anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội dẫn đầu với sự tham gia của Chị Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội phụ trách cụm Đông Nam Bộ đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước nhằm phân tích vai trò, sự cần thiết phải duy trì và phát triển phong trào DNT ở địa phương, qua đó, đề nghị không thực hiện chủ trương sáp nhập. Kết quả, UBND tỉnh Bình Phước đã thống nhất không sáp nhập Hội DNT vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về việc tiến tới tổ chức Đại hội thành lập Hội DNT Kon Tum: Kon Tum là một trong ba địa phương mới chỉ có CLB chứ chưa thành lập được Hội DNT. Ngày 25/4/2019, đoàn công tác của Trung ương Hội DNT Việt Nam và cụm Tây Nguyên do anh Phan Thanh Thiên dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum nhằm thảo luận, bàn giải pháp phát triển phong trào DNT Kon Tum trong thời gian tới. Sau buổi làm việc, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản thông báo kết luận về việc thống nhất chủ trương thành lập Hội DNT tỉnh Kon Tum và giao cho các cơ quan hữu quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đại hội thành lập Hội trong quý III năm 2019.

- Làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động Hội DNT Lai Châu: Lai Châu là một trong những địa phương sớm có phong trào và tổ chức DNT, tuy nhiên, giai đoạn gần đây phong trào bị rơi vào trầm lắng, không có hoạt động và đã bị quá thời gian tổ chức Đại hội 5 năm. Với mục đích khôi phục và phát triển phong trào DNT Lai Châu, ngày 5/6/2019, đoàn công tác của Trung ương Hội DNT Việt Nam và cụm Tây Bắc do anh Trần Anh Vương dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu nhằm thảo luận, bàn giải pháp phát triển phong trào DNT Lai Châu trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã thống nhất chủ trương và giao cho các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, dự kiến tổ chức đại hội nhiệm kỳ vào tháng 8/2019.

- Làm việc với Hội DNT Bắc Kạn về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động Hội DNT Bắc Kạn: Hội DNT Bắc Kạn được thành lập từ năm 2009. Từ năm 2016 đến nay, nhiều doanh nghiệp hội viên Hội DNT Bắc Kạn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc Hội DNT Bắc Kạn đã bị hạn chế về tổ chức và hoạt động từ đó đến nay. Ngày 17/5/2019, đoàn công tác của Trung ương Hội DNT Việt Nam do anh Đinh Xuân Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội DNT tỉnh Bắc Kạn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển phong trào DNT Bắc Kạn. Trước mắt, Hội DNT Bắc Kạn cần báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn để kiện toàn Ủy ban Hội trong năm 2019 và phấn đấu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ vào quý I năm 2020.

- Làm việc với Hội DNT Hà Tĩnh: Hội DNT Hà Tĩnh được thành lập từ năm 2009, nhưng đã trải qua một thời gian dài trầm lắng, ít hoạt động. Ngày 16/7/2019, đoàn công tác của Trung ương Hội DNT Việt Nam do anh Nguyễn Hồng Phong dẫn đầu có buổi làm việc với Hội DNT Hà Tĩnh. Tại buổi làm việc, các thành viên đã thảo luận, thống nhất định hướng, giải pháp phát triển phong trào DNT Hà Tĩnh trong thời gian tới.

4. Về mạng lưới tổ chức      

Tổng số hội viên: duy trì trên 10.000 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội, CLB DNT tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế.

5. Về hoạt động Hội DNT các tỉnh, thành, ngành, CLB trực thuộc

Trong năm 2019, Hoạt động doanh nhân trẻ ở các tỉnh, thành, ngành, CLB trực thuộc diễn ra với nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố vị thế, nâng cao uy tín của tổ chức Hội và tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương đối với tổ chức và hoạt động của doanh nhân trẻ. Công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên được các Hội DNT quan tâm, chú trọng. Các Hội DNT đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển, điển hình là các hoạt động:

- Đối thoại chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên;

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

- Tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giữa hội viên với các Doanh nhân trẻ của các tỉnh, thành bạn;

- Tổ chức cho hội viên đi tham quan, khảo sát thị trường và tham gia các hội chợ tại nước ngoài để giúp hội viên tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng qui mô doanh nghiệp;

- Giao lưu văn hóa thể thao nhằm tăng cường mối giao lưu, liên kết giữa các hội viên Doanh nhân trẻ.

- Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, Hội DNT các tỉnh, thành, ngành, CLB trực thuộc và các doanh nghiệp hội viên Doanh nhân trẻ vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

* Trong năm 2019 có 6 Hội DNT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ gồm: Phú Yên (tháng 1), Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu (tháng 4), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (tháng 5), Lai Châu (tháng 8), Vĩnh Long (tháng 10); Câu lạc bộ DNT Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt (tháng 10).

* Tuy nhiên, hoạt động Hội DNT chưa đồng đều ở tất cả các địa phương. Hiện nay theo thống kê, có 9 Hội DNT địa phương, ngành cần kiện toàn lại tổ chức và hoạt động và đang trong giai đoạn bị chậm Đại hội Hội nhiệm kỳ là: Lào Cai, Sơn La, Nam Định, Hưng Yên, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.

II/ Các kết quả hoạt động năm 2019:

1. Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Giải thưởng được phát động ngày 22/10/2019. Sau khi tiến hành chọn lựa từ các tỉnh, thành phố, Bộ, ngành, đơn vị, đã có 165 hồ sơ từ 50 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng.

Trải qua ba vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ, công phu gồm sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp của ứng viên và chung tuyển, ngày 12/12/2019, 100 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã được lựa chọn và trong đó 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2019.

Doanh nghiệp của 100 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu 109 nghìn tỷ đồng năm 2018, đạt lợi nhuận 6984 tỷ đồng nộp ngân sách 5691 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 64560 lao động. Riêng doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2019 đã tạo ra doanh thu 55 nghìn tỷ đồng năm 2018, đạt lợi nhuận 3572 tỷ đồng, nộp ngân sách 2427 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 36000 lao động; 10 Sao Đỏ 2019 đều là những cái tên ấn tượng, là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ DNT mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu DNT trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 và Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Đỏ đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia vào ngày 18/12/2019, được truyền hình trực tiếp trên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam.

* Nhân dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ tổ chức các hoạt động:

- Gala Dinner Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Đỏ và Chúc mừng các doanh nhân đoạt Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

- Tọa đàm Doanh nhân Sao Đỏ - Kết nối tạo giá trị trường tồn với sự tham dự của lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các thời kỳ, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ. Tọa đàm đã góp phần kết nối các thế hệ Sao Đỏ cùng “nhóm lửa”, “truyền lửa” và truyền cảm hứng của các Doanh nhân Sao Đỏ, từ đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, tập hợp các thế hệ Doanh nhân Sao Đổ để cùng tạo dựng và phát huy những giá trị cốt lõi của doanh nhân Việt Nam trong Kỷ nguyên Kinh tế số, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân, để tạo sức mạnh hợp lực cùng vươn ra thế giới.

- Tổ chức đoàn đại biểu tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. Tại cuộc gặp, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ đã bình chọn ra những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu đạt Giải thưởng Sao Đỏ lần này. Thủ tướng đề nghị việc gặp mặt doanh nhân Sao Đỏ nên tổ chức định kỳ để coi đây là một kênh đóng góp kiến nghị cho Chính phủ, qua đó tạo sân chơi lớn, môi trường lành mạnh cho các Doanh nghiệp. 

2. Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc

Chương trình được triển khai từ tháng 9/2019. Kết quả đã có 109 hồ sơ từ 40 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Chương trình. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ tại Trung ương (sơ tuyển - thẩm định thực tế - chung tuyển), ngày 28/11/2019, Hội đồng bình chọn chung tuyển đã họp và bình chọn ra 72 ứng viên tiêu biểu để trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và bỏ phiếu kín bình chọn 09 ứng viên xuất sắc nhất. Doanh nghiệp của các Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2019 đã tạo ra doanh thu năm 2018 đạt 1600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, nộp ngân sách 76 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 15100 lao động.

Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2019 được tổ chức trọng thể vào ngày 28/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

3. Công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo

Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho hội viên của Hội đã có nhiều nét đổi mới trong năm 2019. Bên cạnh việc trực tiếp triển khai lớp tập huấn, Trung ương Hội đã hỗ trợ, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành tổ chức công tác đào tạo tại địa phương, khu vực, qua đó góp phần giúp các đơn vị chú trọng nhiều hơn đến công tác đào tạo. Tiêu biểu có thể kể đến Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp” của cụm Đồng Bằng sông Hồng (Hội DNT Hải Dương đăng cai); Tọa đàm “40 năm chinh chiến của một Doanh nhân và những bài học vô giá về quản trị và điều hành doanh nghiệp” của cụm Nam Trung Bộ (Hội DNT Đà Nẵng đăng cai). Những chương trình này có sự tham gia chia sẻ của Diễn giả Đặng Văn Thành, Chủ tịch TTC Group.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn nâng cao năng lực Hội Doanh nhân trẻ cũng được chú trọng. Trong 2 ngày 5 - 6/4/2019 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, Trung ương Hội phối hợp với Hội DNT Thanh Hóa  tổ chức Chương trình Tập huấn Công tác Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2019.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 130 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ đến từ 40/63 tỉnh thành phố. Trong hai ngày tập huấn, lãnh đạo và cán bộ văn phòng Hội toàn quốc đã cùng nhau chia sẻ về những bài học kinh nghiệm thực tế, những mô hình hoạt động hay về công tác xây dựng tổ chức Hội tại địa phương; kỹ năng về thuyết phục và thu hút hội viên; kỹ năng truyền thông cho Hội/sự kiện của Hội; kỹ năng quản trị và sử dụng Ứng dụng (APP) Doanh nhân trẻ Việt Nam. Lãnh đạo và cán bộ văn phòng Hội đã cùng nhau trải nghiệm hoạt động team-building tạo sự gắn kết, chia sẻ. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, anh Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV đã có phần chia sẻ sâu sắc, bổ ích về giải pháp phát huy hiệu quả vai trò của Ban chấp hành Hội cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Trong khuôn khổ Chương trình Tập huấn, Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII với sự tham dự của hơn 130 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Hội DNT các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.

4. Công tác hợp tác quốc tế

- Trong các ngày 4-6/3/2019, đoàn công tác của Hội DNT Việt Nam do chị Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Nhóm công tác các nhà lãnh đạo Hội DNT ASEAN tại Malaysia. Tại cuộc họp, Hội DNT ASEAN đã thống nhất các nội dung quan trọng để chuẩn bị Diễn đàn năm 2019 tại Thái Lan và 2020 tại Việt Nam; chuẩn bị chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội DNT ASEAN cho Hội DNT Việt Nam vào năm 2020.

- Từ ngày 27 đến 31/5/2019, Đoàn đại biểu DNT Việt Nam đã tham gia Chương trình Hợp tác Kinh tế Trung Quốc – Asean tại thành phố Yinchuan, khu tự trị Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc. Tham dự chương trình có 300 DNT ASEAN - Trung Quốc, Đoàn đại biểu DNT Việt Nam do anh Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã có nhiều hoạt động tiếp xúc trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư xúc tiến thương mại giữa các đối tác tại chương trình. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã tham quan Khu công nghiệp Năng lượng Hóa chất Ninh Đông, Sở Quy hoạch thành phố Yinchuan…

- Ngày 21/6/2019, đoàn công tác của Hội DNT Việt Nam do anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội dẫn đầu tham dự Hội nghị Nhóm công tác các nhà lãnh đạo Hội DNT ASEAN tại Thái Lan để bàn về các hoạt động của Hội DNT ASEAN thời gian tới và đóng góp ý kiến cho Chương trình Carnival DNT ASEAN lần thứ IV tổ chức tại Thái Lan từ 2-3/9/2019; chuyển giao vị trí đồng chủ tịch Hội DNT ASEAN năm 2020.

- Ngày 17-20/7/2019, đoàn công tác Hội DNT Việt Nam do anh Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tham gia Hội nghị Thanh niên ASEAN + 3 tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Trong khuôn khổ chương trình, Hội DNT Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội DNT Lào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác và kết nối giao thương giữa Doanh nhân trẻ hai nước trong thời gian tới; Tham dự Lễ trao và nhận Giải thưởng Thanh Niên ASEAN; Thuyết trình tại Hội nghị Thanh niên ASEAN.

- Ngày 10/8/2019, nhân dịp Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ III, khóa VI: ra mắt Ban Hợp tác quốc tế - Hội DNT Việt Nam - Một đơn vị trực thuộc Hội có nhiệm vụ triển khai các hoạt động Hợp tác quốc tế của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm xây dựng và nâng cao hình ảnh của Hội DNT Việt Nam trên trường quốc tế và đặc biệt trong cộng đồng DNT ASEAN).

- Ngày 2-3/9/2019, tham gia Carnival DNT ASEAN lần thứ IV tại Thái Lan. Đoàn đại biểu DNT Việt Nam gồm 13 thành viên. Tại Carnival lần này, Hội DNT Việt Nam đã chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch  Hội DNT ASEAN 2020 và sẽ chủ trì Carnival DNT ASEAN lần V tại Việt Nam.

- Trong năm 2019, Hội đã tham gia ký kết các thỏa thuận hợp tác với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, Hội Doanh nhân trẻ Lào, Hiệp hội Doanh nhân Hanbit của Hàn Quốc để thúc đẩy hoạt động kết nối, giao thương giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho các hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

5. Công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Trong năm 2019, Thường trực Hội đã tham gia, phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với thanh niên, sinh viên:

- Ngày 21/3/2019, anh Trần Anh Vương và anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội tham dự Hội nghị tổng kết Hội DNT Hà Giang và có buổi chia sẻ kinh nghiệp khởi nghiệp với 200 thanh niên, sinh viên tỉnh Hà Giang.

- Ngày 25/3/2019, anh Trần Anh Vương thay mặt Thường trực Hội chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với thanh niên tỉnh Ninh Bình trong khuôn khổ Diễn đàn trao đổi giữa DNT với thanh niên do Hội DNT Ninh Bình tổ chức.

- Ngày 21/4/2019, anh Trần Anh Vương thay mặt Thường trực Hội hỗ trợ công tác tư vấn và làm giám khảo Cuộc thi I-startup của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Văn phòng Hội DNT Việt Nam đã tham gia hỗ trợ các bạn sinh viên về công tác nội dung chương trình.

- Ngày 2/6/2019, anh Đặng Hồng Anh và các thành viên Câu lạc bộ Sao Đỏ giao lưu, chia sẻ trong Tọa đàm Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0 do Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tổ chức tại Quảng Ninh.

- Ngày 6/6/2019, trong khuôn khổ chương trình thăm và khảo sát phong trào DNT Tây Bắc, anh Trần Anh Vương cùng lãnh đạo Hội DNT các tỉnh Tây Bắc đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với 300 thanh niên tỉnh Lai Châu.

Tại Chương trình, Trung ương Hội DNT Việt Nam đã trao nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp trị giá 100 triệu đồng cho thanh niên tỉnh Lai Châu.

- Ngày 16/7/2019, anh Trần Anh Vương và chị Phạm Bích Huệ đại diện thường trực Hội DNT Việt Nam tham gia Tọa đàm khởi nghiệp “Kinh nghiệm điều hành quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0” tại Hà Tĩnh.

Tại chương trình, Trung ương Hội DNT Việt Nam đã trao tặng 20 suất học bổng trị giá 118 triệu đồng cho hội viên Hội DNT Hà Tĩnh tham gia chương trình Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh.

- Ngày 9/10/2019, anh Đinh Xuân Hải và anh Trần Anh Vương thay mặt Thường trực tham dự và chia sẻ tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2019.

6. Công tác thể thao, văn hóa

- Ngày 8/8/2019, nhân dịp Hội nghị UBTƯ Hội lần thức III, khóa VI, Trung ương Hội phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Giải golf Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VI tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia tranh tài của 144 golfer.

- Ngày 25/10/2019, Trung ương Hội tổ chức Giải golf Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII tại Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của trên 160 golfer.

- Ngày 22/11/2019, Câu lạc bộ Tennis DNT Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai tổ chức Giải Tennis DNT toàn quốc lần thứ II với sự tham gia của trên 50 cặp vận động viên tham gia 3 nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nam nữ và khách mời.

- Ngày 22-23/11/2019, Câu lạc bộ Bóng đá DNT Việt Nam phối hợp với Hội DNT Phú Yên tổ chức Giải Bóng đá DNT toàn quốc lần thứ III. Giải đấu thu hút sự tham gia của 16 đội bóng tranh tài ở 4 nội dung: Cúp Vàng, Cúp Bạc, Cúp Đồng và Cúp Nhôm. Kết quả, Đội bóng đá Doanh nhân trẻ Hải Phòng đoạt giải vô địch Cúp Vàng.

7. Công tác từ thiện, trách nhiệm xã hội

- Ngày 11/7/2019, anh Nguyễn Hồng Phong đã thay mặt Thường trực Hội DNT Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Trung ương Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi về việc Hội DNT Việt Nam nhận đỡ đầu cho 1000 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn lớn thể hiện trách nhiệm của doanh nhân trẻ Việt Nam đối với cộng đồng và xã hội.

Hiện nay, Hội bảo trợ trẻ em mồ côi Việt Nam đã thu thập và gửi danh sách trẻ em mồ côi tại các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Thái Bình, Tây Ninh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cao Bằng, Điện Biên. Trung ương Hội đã gửi công văn đề nghị các Hội DNT địa phương triển khai nhận hỗ trợ và hiện đã có một số Hội triển khai chương trình này như Hội DNT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội...

- Ngày 14/4/2019, anh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội tham dự Chương trình Giao lưu nghệ thuật Một trái tim, một thế giới. Trong khuôn khổ chương trình, anh Nguyễn Hồng Phong đã thay mặt Trung ương Hội trao tặng 200 triệu đồng cho Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát người khuyết tật khu vực phía Bắc 2019.

- Nhân dịp Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2019, Trung ương Hội đã vận động, ủng hộ quà tặng cho Hành trình (100 áo phông, 500 thắt lưng, 500 lót giầy, 500 đôi tất).

- Trong các ngày 16 - 19/7/2019, Trung ương Hội tổ chức Hành trình tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 tại Quảng Trị. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội DNT Việt Nam đã trao quà tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình chính sách tại Quảng Trị.

8. Xây dựng Ứng dụng (APP) DNT Việt Nam

Xây dựng APP Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam là một trong những mục tiêu quan trọng của Hội DNT Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021. Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội DNT Việt Nam lần thứ VI, Trung ương Hội DNT Việt Nam đã quyết liệt bắt tay vào triển khai xây dựng Ứng dụng này:

- Về hạ tầng hệ thống: Cơ bản đã xây dựng xong ứng dụng, có thể sử dụng trên điện thoại (theo hình thức tải APP về) và máy tính (theo hình thức truy cập website dntvn.org.vn). Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, nhận thấy ứng dụng còn một số bất cập nên Trung ương Hội đã chỉ đạo nhóm triển khai tiến hành nâng cấp ứng dụng để mang đến các tính năng tốt hơn phục vụ cho nhu cầu của hội viên. Hiện nay, bản nâng cấp đã hoàn thành.

- Về danh sách hội viên đăng ký đưa lên APP: Hiện đã có 46 Hội DNT tỉnh, thành, ngành gửi danh sách hội viên đăng ký lên APP

- Về các tính năng nổi bật :

Hiện nay, APP DNT sẽ tập trung khai thác các tính năng Tin tức, Kết nối giao thương, Kêu gọi vốn, Kiến thức doanh nghiệp và Nguồn nhân lực.

9. Thành lập tạp chí DNT

Trong năm 2019, Thường trực Hội đã xúc tiến công tác thành lập Tạp chí Doanh nhân trẻ. Hiện đã cơ bản hoàn thiện bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất cho Tạp chí. Đồng chí Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhận lời làm Tổng Biên tập Tạp chí.

Tại Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ III, khóa VI, Đã tổ chức ra mắt Tạp chí Số 0.

Hiện nay, việc thành lập Tạp chí đã triển khai được 98% công việc. Tuy nhiên, hiện nay đúng vào thời điểm Thủ tướng ban hành quy hoạch báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đã triển khai sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo hướng giảm số lượng và xiết chặt quản lý nội dung, tổ chức các cuộc họp để ban hành quy chuẩn làm căn cứ để quản lý báo chí và cấp phép mới. Ban trù bị dự kiến việc họp, xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương của Bộ Thông tin Truyền thông sẽ kéo dài đến hết năm 2019, làm ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt của Tạp chí Doanh nhân trẻ.

Do đó, Ban Trù bị đã đề xuất trước mắt thành lập Đặc san DNT và hiện tại đã phát hành được 2 số đầu tiên.

10. Hoạt động của các CLB trực thuộc

10.1 CLB Doanh nhân trẻ Sao Đỏ

- Ngày 30/3/2019, tổ chức họp mặt CLB tại Quảng Ninh

- Ngày 10/8/2019, tổ chức Tọa đàm với UBTƯ Hội DNT Việt Nam về chủ đề xây dựng Doanh nghiệp phát triển bền vững; Ra mắt Ban Điều hành CLB Sao Đỏ & Gala Dinner giao lưu UBTW Hội DNT Việt Nam và CLB Sao Đỏ.

- Ngày 18/12/2019, tổ chức Tọa đàm Doanh nhân Sao Đỏ - Kết nối giá trị trường tồn nhân dịp kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Đỏ và trao Giải thưởng Sao Đỏ 2019. Tọa đàm có 2 phiên thảo luận là “Phát triển bền vững: Góc nhìn từ Tư duy Chiến lược và Quản trị Minh bạch” và “Phát triển bền vững với mô hình Công ty Gia đình hay Công ty Đại chúng”, thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu doanh nhân trẻ.

- Phối hợp tổ chức Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

10.2 CLB Nông nghiệp Công nghệ cao

- Tháng 4/2019, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Hướng dẫn các qui định về xuất xứ Hàng hoá, thủ tục kiểm định chất lượng, hải quan về tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn ATVS thực phẩm đối với Hàng nông sản đi Trung Quốc.

- Ngày 27/5/2019, Xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Trung Quốc tại Sơn Đông.

- Ngày 12-14/6/2019, Tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và logistic tại Tứ Xuyên, Trung Quốc…

10.3 CLB Đầu tư và Khởi nghiệp

- Ngày 23/2/2019, tổ chức buổi gặp gỡ đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Thái Nguyên.

- Ngày 2/6/2019, tổ chức Tọa đàm Khát vọng Khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0 tại Quảng Ninh.

- Xây dựng trụ sở tại Miền Trung.

- Ngày 8/10/2019, họp Ban Chấp hành sơ kết 6 tháng đầu năm và tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp thời kỳ 4.0” tại Quảng Nam.

- Phối hợp tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu DNT Khởi nghiệp xuất sắc 2019.

10.4 CLB Hợp tác và Phát triển nguồn lực

- Tháng 4/ 2019, phối hợp với Trung ương Hội tổ chức Tập huấn công tác Hội DNT toàn quốc năm 2019 vào ngày 5-6/4 tại Thanh Hóa (CLB tài trợ 200 triệu đồng).

- Ngày 26/7/2019, tổ chức họp mặt tại TP. Hồ Chí Minh bàn định hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Ngày 23/8/2019, phối hợp tổ chức Hội thảo Tinh hoa Tam trị tại Hà Nội.

10.5 CLB Xúc tiến thương mại

- Ngày 9/8/2019, tổ chức Hội nghị CLB tại Đà Nẵng. Hiện tại, CLB đã thu hút được 250 hội viên tham gia sinh hoạt.

- Ngày 27/12/2019, tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất để thông qua Quy chế hoạt động, bầu Ban lãnh đạo và thống nhất chương trình hoạt động thời gian tới.

10.6 CLB Bóng đá

- Ngày 9/8/2019, CLB Bóng đá tổ chức họp CLB tại Đà Nẵng và tổ chức trận bóng đá giao hữu chào mừng Hội nghị UBTƯ Hội.

- Ngày 22-23/11/2019, tổ chức Giải Bóng đá DNT toàn quốc lần thứ III tại Phú Yên

10.7 CLB Tennis

Ngày 22/11/2019, CLB Tennis tổ chức Giải Tennis DNT toàn quốc lần thứ II tại Gia Lai.

11. Một số nội dung công tác khác

- Chương trình hợp tác giữa Hội DNT Việt Nam với VNPT về việc hỗ trợ, nâng cấp DN hội viên lên DN số: Đã làm việc 2 lần với đại diện VNPT và hiện đang cụ thể hóa các nội dung phối hợp.

- Phối hợp với MB Bank Quảng cáo miễn phí cho DN vừa và nhỏ: Đã ký thỏa thuận hợp tác với MB Bank và triển khai các nội dung hợp tác. Một số hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ địa phương đã được MB chủ động tham gia tích cực để tạo sự kết nối giữa Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố với MB tại các địa phương.

III. Đánh giá hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

1. Hạn chế

1.1. Tính kết nối và tham gia các hoạt động của ủy viên UBTƯ Hội, Văn phòng Hội DNT các tỉnh, thành, ngành

- Một số ủy viên UBTƯ Hội còn chưa tích cực khi tham gia các hoạt động do Trung ương Hội phát động và tổ chức.

- Một số Hội DNT địa phương nhân sự cán bộ Văn phòng Hội không ổn định nên việc kết nối giữa Văn phòng Trung ương Hội với các Hội địa phương này đôi khi không được xuyên suốt.

- Hoạt động của các Hội DNT địa phương, ngành chưa đồng đều, vẫn còn những đơn vị chưa triển khai được hoạt động, chậm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2019

Trong năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tiễn, do phải tập trung nguồn lực để triển khai một số hoạt động lớn không nằm trong kế hoạch (như Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu và Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2019), Thường trực Đoàn Chủ tịch đã quyết định chưa triển khai một số hoạt động như: Liên hoan tiếng hát DNT toàn quốc, Hành trình Thương hiệu Việt, Quỹ Tấm lòng Vàng, Boss – camping, các hoạt động XTTM phát triển kinh tế vùng gắn với các lĩnh vực Du lịch, Nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số... và sẽ đánh giá tính khả thi để triển khai trong năm 2020.

2. Nguyên nhân

- Một số Hội DNT tỉnh, thành, ngành lúng túng, bị động trong tổ chức hoạt động, chưa huy động được nguồn kinh phí bền vững để trang trải cho hoạt động Hội.

- Một số Hội DNT chưa nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên ở địa phương.

- Cán bộ văn phòng Hội thay đổi, không ổn định nên việc triển khai chủ trương của lãnh đạo Hội bị gián đoạn.

3. Biện pháp khắc phục

- Xác định rõ mục tiêu cụ thể trong năm, từ đó có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong Thường trực, Đoàn Chủ tịch và UBTƯ Hội.

- Tăng cường sự tham gia của các ủy viên UBTƯ và các hội viên bằng cách thiết kế các hoạt động mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và sở thích của hội viên.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động mới, thiết thực và khai thác nhiều hơn các dự án trong và ngoài nước có kết dư kinh phí; tích cực tìm kiếm các nguồn thu ổn định nhằm đem lại nguồn lực tài chính ổn định cho Hội.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ Văn phòng Hội ít nhất mỗi năm một lần với các nội dung bám sát thực tế để nâng cao kỹ năng và tính chuyên nghiệp cho bộ máy văn phòng từ Trung ương đến địa phương.

- Tập trung hơn nữa công tác xây dựng các chương trình hướng tới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để tìm kiếm và bồi dưỡng lớp DNT kế cận cho Hội.

- Phấn đấu ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác Hội để đảm bảo sự thông tin nhanh, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các văn phòng Hội từ Trung ương đến địa phương.

* Đánh giá chung

Trong năm 2019, các hoạt động của Hội đã lan tỏa và  thiết thực hơn đối với các Hội địa phương và các hội viên. Điểm nổi bật nhất trong năm 2019 là tính lan tỏa của Trung ương tới các địa phương và việc Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều thời gian hơn để đến với địa phương.

Các hoạt động cụm cũng được nâng lên một bước và đi vào chiều sâu nhờ các buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ, giao lưu giữa doanh nhân trẻ với thanh niên về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đã giúp lãnh đạo Hội và các hội viên trong khu vực cụm xích lại gần nhau hơn.

Hoạt động của các Câu lạc bộ theo sở thích và ngành nghề đã được phát huy hiệu quả, có chiều sâu, thu hút được nhiều hội viên tham gia và tạo sự lan tỏa tới các hội viên.

Các hoạt động Hợp tác quốc tế của Hội trong năm 2019 cũng được tập trung nâng cao một bước, giúp khẳng định vị thế và vai trò của DNT Việt Nam với cộng đồng DNT ASEAN và quốc tế.

Công tác truyền thông của Hội cũng được nâng lên đáng kê thông qua cách làm mới: tập trung đẩy mạnh truyền thông nội bộ qua các kênh truyền thông online, thành lập và cho ra đời Đặc san Doanh nhân trẻ: tiếng nói của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Chương trình Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Đỏ và Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã để lại những dấu ấn đậm nét và hứa hẹn sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới và bước vào năm mới 2020 với nhiều thành công rực rỡ. Đặc biệt, sự kết nối giữa Hội DNT Việt Nam với CLB Doanh nhân Sao Đỏ sẽ tạo nên một sức mạnh mới trong các hoạt động và phong trào Doanh nhân trẻ trong thời gian tới khi có sự tham gia của các Doanh nhân Sao Đỏ.

 

 

UBTƯ HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

 

 

Tải Báo cáo tại đây: