Giao lưu Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh cụm trung du Bắc Bộ

Tin hoạt động Hội

16-12-2019

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và những giải pháp nhằm xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; tìm hiểu cơ hội liên kết, hợp tác trên các lĩnh vực. 

img4207-1576243054

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ cũng đã thông tin hoạt động của hội trong năm 2019 như kết nạp mới 18 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên 180 người. Với phương châm “Hợp lực - Đổi mới - Phát triển”, Hội đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ các thành viên nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách địa phương và đồng hành với các chương trình an sinh xã hội với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

img4249-1576218285

Trong chương trình giao lưu, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất của một số công ty, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

 

Vĩnh Hà

baophutho.vn