Hội DNT tỉnh Quảng Ninh nhận bằng khen của BCH TNCS HCM tỉnh Quảng Ninh

Tin hoạt động Hội

19-05-2020

Ngày 11/05/2020, Hội DNT Quảng Ninh tham dự chương trình Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống Covid-19, và vinh dự được nhận Bằng Khen của BCH TNCS HCM tỉnh Quảng Ninh trao tặng đã có thành tích trong thánh Thanh niên năm 2020 và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với các tổ chức, cá nhân tích cực đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, Hội doanh nhân Trẻ Quảng Ninh và các hội viên đã phát động phong trào phòng chống dịch Covid-19 “chống dịch như chống giặc”. Với sự chung tay ủng hộ của các hội viên và đoàn thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã tham gia tặng nhiều vật phẩm thiết yếu chống dịch tại tỉnh Quảng Ninh. 

Theo Hội DNT tỉnh Quảng Ninh