Tài liệu Carnival Doanh nhân trẻ 2020

Tin hoạt động Hội

18-12-2020

App Doanh nhân trẻ xin giới thiệu một số nội dung, tài liệu quan trọng của chương trình Carnival Doanh nhân trẻ 2020 đã diễn ra vừa qua. Mời quý Hội viên tham khảo và chia sẻ.

1. Mohit's presentation-VN.pdf

2. Digital Disruption and Digital Transformation - 15min- VI.pdf

3. [File to Share] Yeah1 Deck - Ms. Quynh Anh.pdf