Hội DNT Quảng Ninh “Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh”

Tin hoạt động Hội

21-01-2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-MTTQ tỉnh Quảng Ninh để phát động “Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh” năm 2019. Hội DNT Quảng Ninh đã thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ gia đình Ông Ngô Văn Lâm sinh năm 1967. (Ông Lâm bị khuyết tật vận động đặc biệt nặng) xã Bình Khê, thị xã Đông Triều để xây dựng nhà ở theo kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND tỉnh.

Theo Hội DNT tỉnh Quảng Ninh