Hội nghị kết nối doanh nghiệp và Trường đại học tại Quảng Trị

Tin hoạt động Hội

08-06-2020

Với mục đích tìm kiếm thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, đồng thời điều chỉnh chương trình giảng dạy sao cho hợp với nhu cầu thị trường việc làm, ngày 6/6/2020, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp và trường Đại học nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các bên.

 

 

 


Tham gia hội nghị là hơn 10 doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong các lĩnh vực xây dựng, điện lực, du học. Các đoanh nghiệp đã cùng chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng thực tế, khả năng tiếp cận với những lĩnh vực mới sinh viên cần có, để mỗi sinh viên tự nâng cao chất lượng của mình, đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp của thị trường trong và ngoài nước.

Hội nghị cũng đã thảo luận về nâng cao khả năng hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ giữa trường Đại học với doanh nghiệp và các cơ hội phát triển hợp tác giữa các bên.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã cùng ký kết các văn bản ghi nhớ về việc cam kết hỗ trợ thực tập, việc làm cho sinh viên Phân hiệu Đại học Huế sau khi tốt nghiệp.

Theo Hội DNT tỉnh Quảng Trị