Hanoiba tiếp tục tổ chức chương trình Xúc tiến thương mại nội khối trong đại dịch

Tin hoạt động Hội

08-05-2020

Ngày 05/05 vừa qua, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã tổ chức chương trình Xúc tiến Thương mại nội khối với Chủ đề “Phương án tối ưu giải quyết tranh chấp thương mại trong đại dịch Covid-19”. Chương trình được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của gần 40 Doanh nghiệp Hội viên HANOIBA.

 

 

 

Là chương trình định kỳ được tổ chức hàng tháng, được khởi xướng và bắt đầu triển khai từ năm 2018, tuy nhiên, đây là chương trình Xúc tiến Thương mại nội khối đầu tiên của năm 2020 được HANOIBA tổ chức kể từ đại dịch Covid-19 tràn qua do những cản trở của dịch bệnh. Nhấn mạnh tại chương trình, anh Trần Đăng Nam – Phó Chủ tịch HANOIBA cho biết chương trình sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong năm 2020 để tạo cơ hội cho các Doanh nghiệp Hội viên có cơ hội trao đổi, tương tác, tìm kiếm bạn hàng, thúc đẩy bán hàng và phát triển thương hiệu.

Theo Hội DNT Việt Nam