Hanoiba thẩm định Hội viên mới

Tin hoạt động Hội

29-05-2020

Với mong muốn nắm bắt thông tin về Doanh nghiệp Hội viên mới và giới thiệu về hoạt động của Hội, Văn phòng Hội DNT Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc tại các Doanh nghiệp Hội viên mới vừa để chia sẻ tôn chỉ, hoạt động của Hội, vừa để lắng nghe chia sẻ về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những mong muốn khi tham gia Hội.

Vừa qua, có hai doanh nghiệp Hội viên đã được đoàn công tác đến thăm và làm việc là Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện SAM và Công ty Cổ phần FUMEE TECH.

Theo Hội DNT Hà Nội