Hội DNT tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ Đội ngũ tình nguyện khu vực Tây Nguyên

Tin hoạt động Hội

18-06-2020

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và công ty Cổ phần Vườn Ươm Doanh nghiệp Đắk Lắk hỗ trợ Đội ngũ tình nguyện khu vực Tây Nguyên tổ chức buổi làm việc về "Sáng tạo, tình nguyện 4.0" do anh Hoàng Hoa Trung-top 10 gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2019 chia sẻ ngày 14/06/2020 tại Không gian Khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Theo Hội DNT tỉnh Đắk Lắk