Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ

Tin hoạt động Hội

27-07-2020

Chiều 25-7, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đại diện một số phòng, ban thuộc các sở, ngành của tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác hội, phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội: Hiệp thương bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch đối với anh Trần Văn Tân và anh Bùi Tiến Thành.

Trong chương trình Gala Dinner “Kết nối doanh nhân trẻ”, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã kết nạp trao giấy chứng nhận công nhận hội viên mới cho 38 Doanh nhân trẻ. Hội LHTN tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ khen thưởng 15 anh chị có thành tích nổi bật trong công tác Hội năm 2019. Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa có 370 hội viên sinh hoạt thường xuyên và 7 câu lạc bộ doanh nhân trẻ cấp huyện. 
 

Theo Hội DNT tỉnh Thanh Hóa