|  
 |    |      |  
Khóa học KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu
“Cái gì không đo lường được thì không quản trị được; Cái gì không đo lường được thì cũng không cải tiến được”. Khóa học này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ những nguyên lý cốt lõi nhất của Quản trị bằng mục tiêu (Management by Objective / MBO) và Quản trị hiệu quả (Perfomance Management / PM), đồng thời biết được đâu là những KPI cần xây dựng và biết cách xây dựng Hệ thống KPI cho từng nhân viên, từng bộ phận, từng đơn vị và cho cả doanh nghiệp của mình.

KPI - THƯỚC ĐO MỤC TIÊU TRỌNG YẾU

 

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  • Cấp lãnh đạo và cấp quản lý doanh nghiệp (HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Quản Trị...);
  • Giới lãnh đạo nhân sự và quản trị nhân sự của các doanh nghiệp;
  • Giới nghiên cứu và giảng dạy về quản trị;
  • Những ai quan tâm đến việc xây dựng hệ thống đo lường mục tiêu/kết quả hoạt động của cá nhân, bộ phận và tổ chức.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể nắm được tư duy, công cụ và phương pháp liên quan nhằm biết cách xây dựng hệ thống KPI cho tổ chức, bộ phận và cá nhân.

Có được bức tranh tổng thể về việc ứng dụng LEAN của những người đi trước trên thế giới.

Giảm thiểu tối đa chi phí về thời gian và

tiền bạc đồng nghĩa với việc mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

Giữ được Tinh thần Khởi nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

THỜI LƯỢNG & NGÔN NGỮ

  • Thời lượng: 06 buổi/ 03 ngày/ 18 tiếng (mỗi buổi 3 tiếng);
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau); kết hợp giữa thuyết giảng với các hoạt động học tập (thảo luận nhóm, phân tích tình huống thực tế, thực hành tình huống,…).

 

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận