|  
 |    |      |  
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
"Kỹ năng Đào tạo và Huấn luyện nhân viên" là một khóa học hữu ích cung cấp cho Ban lãnh đạo, Nhà quản trị nhân sự & các Cấp Quản lý công ty một hệ thống kiến thức khoa học, kèm với các công cụ quan trọng và các kỹ năng cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên.

KỸ NĂNG ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Đối tượng tham dự chương trình đào tạo đặc biệt này, bao gồm:

  • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Đội ngũ quản lý cấp trung (Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận);
  • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này (chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

  • Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo & huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
  • Nắm được nguyên tắc & quy trình, công cụ & phương pháp để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại;
  • Biết cách phát huy năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trong đội ngũ nhân sự thuộc cấp.

THỜI LƯỢNG & NGÔN NGỮ

  • Thời lượng: 2 ngày, tương đương với 4 buổi học (mỗi buổi học 3 giờ);
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Xem thông tin khóa học tại đây:

Quên mật khẩu
Xác nhận
Thông tin đăng ký

*

*

*

*

*

Đăng ký
Xác nhận OTP
Xác nhận