Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2008

Photo

19-06-2019

Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2008