Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2003

Photo

18-06-2019

Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2003