Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2003 - Lễ kỷ niệm 5 năm Giải thưởng Sao Đỏ

Photo

21-06-2019

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2003 - Lễ kỷ niệm 5 năm Giải thưởng Sao Đỏ