Xét nghiệm SASR-coV-2 cho toàn thể doanh nghiệp thuộc Hội DNT Hải Dương

Tin hoạt động Hội

22-02-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và yêu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp Hội viên về công tác rà soát, sàng lọc Covid cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trước khi sản xuất kinh doanh, Hội DNT Hải Dương đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho CB CNV các doanh nghiệp Hội viên.

Ngày 19/02.2021, tại trụ sở Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Hải Dương, được sự tạo điều kiện của UBND thành phố, Tỉnh đoàn Hải Dương, Hội DNT Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh, phòng Y tế thành phố Hải Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho một số CB CNV. Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được tiến hành theo quy trình tiêu chuẩn của Bộ Y tế, với sự giám sát chặt chẽ Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh, phòng Y tế thành phố Hải Dương. Tại chương trình, Hội đã tổ chức rà soát, sàng lọc gần 2000 mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ giúp một số lĩnh vực đủ điều kiện cho nhân sự phục vụ sản xuất, kinh doanh, cũng là cơ sở để giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử trí, ngăn chặn kịp thời việc lây lan dịch bệnh Covid đang bùng phát.

Tại tỉnh Hải Dương hiện nay, nguồn lực và vật tư y tế chủ yếu tập chung vào dập dịch nơi trọng điểm, do vậy người lao động của các doanh nghiệp muốn được đi Xét nghiệm cũng rất khó khăn. Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc Hội DNT Hải Dương đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ UBND tỉnh. Tỉnh đã quyết định trích một phần KIT TEST xét nghiệm do TW Hội DNT Việt Nam tài trợ trước đó để tiến hành xét nghiệm cho một số CBCNV của Hội viên. 

Theo Hội DNT Hải Dương