Phú Quốc tạm dừng thành đặc khu: thị trường BĐS có đổ vỡ?

Tin FBNC

12-08-2019