Hội DNT Lâm Đồng làm việc với lãnh đạp TP. Lâm Đồng

Tin hoạt động Hội

29-06-2019

Ngày 28/6/2019, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc thành công tốt đẹp với Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt và Chủ tịch 12 Phường, 4 Xã thuộc TP. Đà Lạt về việc Thành lập chi Hội hoạt động Hội Doanh nhân trẻ tại các Phường xã.

Mục đích buổi làm việc nhằm mở rộng số lượng Hội viên, tạo ra sân chơi Doanh nhân trẻ cho nhiều hơn nữa các Doanh nghiệp được biết đến, tạo sự liên kết mạnh mẽ giữa các Doanh nghiệp trong địa bàn TP. Đà Lạt để từng bước phát triển phong trào Doanh nhân trẻ trong tỉnh Lâm Đồng và phong trào DNT trên cả nước.

Hội DNT Lâm Đồng