Ban Chấp Hành Hội DNT tỉnh Thái Nguyên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Tin hoạt động Hội

28-06-2019

Ngày 27/6/2019, Ban chấp hành Hội DNT Thái Nguyên đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 dưới sự chủ trì của anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội DNT Thái Nguyên.

Hội nghị đã sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội DNT Thái Nguyên.

Hội DNT Thái Nguyên