Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng cục TDTT tạo việc làm cho vận động viên

Tin hoạt động Hội

30-09-2020

Từ năm 2020, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động Doanh nhân trẻ cả nước nhận hướng dẫn, đào tạo dạy nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo công ăn việc làm cho các vận động viên đạt thành tích cao khi không còn thi đấu chuyên nghiệp và có nhu cầu tìm kiếm các công việc phù hợp trên cơ sở nguyện vọng và địa bàn sinh sống của các vận động viên.

(Lễ ký kết giữa Hội DNT Việt Nam - Tổng cục TDTT vào ngày 28/12/2019)

Cụ thể, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho các vận động viên đạt thành tích cao khi không còn thi đấu chuyên nghiệp; Hỗ trợ tiếp nhận các vận động viên đạt thành tích cao khi không còn thi đấu chuyên nghiệp vào các vị trí phù hợp để làm việc tại các doanh nghiệp của hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Đối với các dự án của các vận động viên đạt thành tích cao có tính khả thi, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp.

Để triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã gửi công văn đề xuất Vụ Tổ chức Cán bộ Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét lựa chọn giới thiệu và gửi danh sách các vận động viên đủ tiêu chuẩn cần tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp về Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Vận động viên có nhu cầu tìm việc làm nộp đơn (theo mẫu số 2.1) và căn cứ mẫu phiếu khảo sát gửi kèm theo (mẫu số 2.2), cơ quan quản lý vận động viên tổng hợp nhu cầu cần tìm việc làm của vận động viên định kỳ ngày 05 tháng đầu của quý hàng năm (nếu có nhu cầu) gửi về Tổng cục Thể dục thể thao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gửi các hội, doanh nghiệp hội viên tại các địa phương đăng ký hỗ trợ việc làm cho vận động viên. Căn cứ nhu cầu tìm việc làm của các vận động viên, hội, doanh nghiệp tại các địa phương sẽ thường xuyên thông tin nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị để các vận động viên lựa chọn vị trí việc làm phù hợp.

Cũng theo kế hoạch triển khai,Tổng cục TDTT và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các buổi giao lưu hướng nghiệp trực tiếp tại các Trung tâm HLTTQG hoặc tại một số Sở VHTT, Sở VHTTDL trên cả nước. 

Thỏa thuận "Tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho các vận động viên Việt Nam" giữa Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao được ký kết vào ngày 28/12/2019.  Đây là một hoạt động có ý nghĩa xã hội thể hiện trách nhiệm của Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với cộng đồng trong việc chung tay cùng Chính phủ giải quyết công ăn việc làm cho người lao động (là các vận động viên tiêu biểu), tạo động lực cho họ yên tâm thi đấu và cống hiến vì nền thể thao nước nhà.

KC

Tổng cục TDTT