Đăng ký tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN – ABA 2020

Tin hoạt động Hội

30-09-2020

Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) được ra mắt bởi Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) đã có hơn 10 năm hoạt động, vinh danh các doanh nghiệp ASEAN có thành tích nổi bật, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của khu vực.

Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN – ABA 2020 tìm kiếm và công nhận những doanh nghiệp và doanh nhân ASEAN đã kiên cường vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc, giữ vững tốc độ tăng trưởng và có nhiều đóng góp cho sự ổn định của nền kinh kế, các doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tham gia ABA là cơ hội để Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, quảng bá hình ảnh và mở rộng hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư với các đối tác  trong khu vực ASEAN cũng như với các Đối tác đối thoại của ASEAN.

TW Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng thông tin đến Hội Doanh nhân trẻ tỉnh , thành, ngành liên quan quan tâm đăng ký tham gia chương trình.
Thời hạn đăng ký: ngày 30/09/2020
Link đăng ký: 

Đăng ký tham gia Giải thưởng ABA 2020

Theo Hội DNT Việt Nam