Hình ảnh minh họa

HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

Ứng dụng hội doanh nhân trẻ Việt Nam

Chào mừng bạn đến với
Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam !

Hình ảnh minh họa

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên mobile

1 Tìm kiếm ứng dụng

Vào Apple Store cho ứng dụng IOS hoặc Google Play cho ứng dụng Android để tải ứng dụng Doanh Nhân Trẻ trên điện thoại của bạn 

Hình ảnh minh họa

2 Tải ứng dụng

Bấm vào nút tải ứng dụng và đợt trong giây lát...

Hình ảnh minh họa

3 Mở ứng dụng

Bạn vào màn hình chính của điện thoại và bấm vào biểu tượng Doanh Nhân Trẻ để mở ứng dụng.

Hình ảnh minh họa

4 Đăng ký tài khoản

Bạn vào màn hình chính của điện thoại và bấm vào biểu tượng Doanh Nhân Trẻ để mở ứng dụng.

Hình ảnh minh họa

5 Đăng nhập và tận hưởng

Vào chức năng đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu theo email bạn đã nhận và tân hưởng thông tin từ ứng dụng Doanh Nhân Trẻ.

Hình ảnh minh họa

hoặc nhanh nhất, bạn có thể vào ngay website Doanh Nhân Trẻ?

Cách đăng ký tài khoản trên mobile

Mở ứng dụng & Đăng ký

1. Mở ứng dụng, vào mục Đăng ký

Hình ảnh minh họa

2 Chọn đăng ký thành viên hoặc doanh nghiệp

Có 2 loại đăng ký là thành viên và doanh nghiệp để đăng ký

Hình ảnh minh họa

3 Nhập đầy đủ thông tin đăng ký

Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu sau đó ấn nút Đăng ký

Hình ảnh minh họa

4 Nhập mã otp

Nhập mã otp đã được gửi về điện thoại sau đó bấm Xác nhận

Hình ảnh minh họa

5 Báo thành công sau khi nhập otp

Sau khi nhập đúng mã otp màn hình sẽ thông báo để chuẩn bị qua bước tiếp theo

Hình ảnh minh họa

6 Vào mail bấm vào nút Vào đây để tiếp tục bước đăng ký

Sau khi nhập đúng mã otp màn hình sẽ thông báo để chuẩn bị qua bước tiếp theo

Hình ảnh minh họa

7 Hoàn tất đăng ký

1 Sau khi ấn vào link trên mail sẽ chuyển qua bước nhập đầy đủ thông tin để hoàn tất quá trình đăng ký.

2 Sau khi điền đầy đủ thông tin đăng ký trên form đăng ký -> ấn nút Xác nhận

Hình ảnh minh họa

Cách đổi mật khẩu trên mobile

1 Mở ứng dụng & Đăng nhập

1. Mở ứng dụng, vào mục Cài đặt, chọn Đăng nhập

2. Nhập tên đăng nhập & mật khẩu , nhấn nút Đăng nhập

Hình ảnh minh họa

2 Vào thông tin tài khoản

Vào lại mục Cài đặt, chọn Đổi mật khẩu

Hình ảnh minh họa

3 Đổi thông tin mật khẩu

Nhập thông tin mật khẩu cũ & mật khẩu mới sau đó nhấn Đổi mật khẩu

Hình ảnh minh họa

4 Đổi mật khẩu thành công

Bạn đã đổi mật khẩu thành công.

Hình ảnh minh họa

Cách đổi đơn vị kinh doanh trên mobile

1 Vào phần Tài khoản ở cuối góc phải

Hình ảnh minh họa

2 Bấm vào phần đơn vị

Hình ảnh minh họa

3 Chọn đơn vị bạn muốn đổi

Hình ảnh minh họa

Cách mua hàng  trên mobile

1 Mở ứng dụng & Vào mục kết nối giao thương

Vào mục kết nối giao thương.

Hình ảnh minh họa

2 Chọn sản phẩm bạn muốn mua

Hình ảnh minh họa

3 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Hình ảnh minh họa

4 Vào giỏ hàng của bạn

Hình ảnh minh họa

5 Chọn mua hàng

Hình ảnh minh họa

6 Hoàn tất đặt hàng

Hình ảnh minh họa

Hoặc nhanh hơn, bạn có thể chọn mua ngay

Hình ảnh minh họa

Cách đăng ký trên website

1 Vào mục đăng ký

Hình ảnh minh họa

2 Chọn vào thành viên hoặc doanh nghiệp

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

3 Sau khi điền xong thông tin -> Đăng ký

Hình ảnh minh họa

4 Nhập mã otp được gửi về điện thoại -> Xác nhận

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

5 Vào mail để tiếp tục quá trình đăng ký

Hình ảnh minh họa

6 Sau khi điền đầy đủ thông tin -> Xác nhận

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Cách đăng sản phẩm trên website

1 Vào trang thông tin của bạn

Hình ảnh minh họa

2 Tại mục Đăng sản phẩm -> Chọn thêm sản phẩm

Hình ảnh minh họa

3 Điền phần thông tin chung sau đó lưu lại

Hình ảnh minh họa

4 Thêm chi tiết và hình ảnh cho sản phẩm

Hình ảnh minh họa

5 Điền thông tin chi tiết cho sản phẩm của bạn

Hình ảnh minh họa

6 Thêm hình ảnh cho sản phẩm

Hình ảnh minh họa

7 Bấm đăng sản phẩm -> bấm đồng ý để đăng sản phẩm

Hình ảnh minh họa

8 Hoàn tất đăng sản phẩm

Hình ảnh minh họa

Cách đặt hàng sản phẩm trên website

1 Vào menu Kết nối giao thương -> Sản phẩm

Hình ảnh minh họa

2 Tại màn hình sản phẩm, chọn sản phẩm bạn muốn mua

Hình ảnh minh họa

3 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Hình ảnh minh họa

4 Vào giỏ hảng của bạn để tiến hành mua hàng

Hình ảnh minh họa

5 Bấm vào nút mua hàng để hoàn tất đặt hàng

Hình ảnh minh họa

6 Đặt hàng thành công

Hình ảnh minh họa

7 Vào trang cá nhân của bạn tại mục Quản lý đơn hàng để kiểm tra tình trạng đơn hàng và có thể hủy đơn hàng khi đang Chờ xác nhận

Hình ảnh minh họa

Cách người bán xác nhận đơn hàng trên website

1 Vào trang thông tin cá nhân

Hình ảnh minh họa

2 Tại mục quản lý bán hàng bạn có thể xác nhận đơn hàng (Chờ xác nhận)

Hình ảnh minh họa

Cách người bán hoàn tất đơn hàng trên website

1 Vào trang thông tin cá nhân

Hình ảnh minh họa

2 Tại mục quản lý bán hàng bạn có thể hoàn tất đơn hàng (Xác nhận)

Hình ảnh minh họa

3 Bấm hoàn tất và xác nhận

Hình ảnh minh họa

4 Hoàn tất đơn hàng

Hình ảnh minh họa

Cách người bán hủy đơn hàng trên website

1 Vào trang thông tin cá nhân

Hình ảnh minh họa

2 Tại mục quản lý bán hàng bạn có thể hủy đơn hàng (Chờ xác nhận)

Hình ảnh minh họa

Hoặc bạn có thể hủy đơn hàng trạng thái Xác nhận

Hình ảnh minh họa

3 Xác nhận để hủy đơn hàng

Hình ảnh minh họa

4 Hủy đơn hàng thành công

Hình ảnh minh họa

Cách tạo yêu cầu đăng quảng cáo trên website

1 Vào phần thông tin tài khoản

Hình ảnh minh họa

2 Chọn tab Yêu cầu đăng quảng cáo

Hình ảnh minh họa

3 Bấm vào nút tạo yêu cầu

Hình ảnh minh họa

4 Điền thông tin và ấn xác nhận

Hình ảnh minh họa

5 Tạo yêu cầu đăng quảng cáo thành công

Hình ảnh minh họa

Cách tạo yêu cầu đăng tin trên website

1 Vào phần thông tin tài khoản

Hình ảnh minh họa

2 Chọn tab Yêu cầu đăng tin

Hình ảnh minh họa

3 Bấm vào nút tạo yêu cầu

Hình ảnh minh họa

4 Điền thông tin và ấn xác nhận

Hình ảnh minh họa

5 Tạo yêu cầu đăng tin thành công

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam
64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn / Hotline: 0909.448.440 - 0904.966.063